Društveno odgovorno poslovanje

Tiskara Reprint d.o.o. provodi načela društveno odgovorne kompanije koja cijeni rad svakog svog djelatnika, te shvaća kako su djelatnici najjača karika Društva.

Stoga kod zapošljavanja jednake uvjete imaju i osobe starije životne dobi, te osobe s invaliditetom. Reprint je ponosan na svoja četiri djelatnika s oštećenjima sluha koji su uključeni u procese dorade. Oni svojim trudom i zalaganjem ravnopravno sudjeluju u realizaciji proizvodnje.

U poslovanju Reprint najčešće se žene svakodnevno susreću i nose s odgovornošću i izazovima poslovanja, od kontakta s poslovnim partnerima, pronalaska i nabave najkvalitetnijih sirovina do upravljanja proizvodnjom.

Za istaknuti je da su ukupno 99 zaposlenih djelatnika 43% žene.

Djelatnice Reprinta su na istaknutim pozicijama u kompaniji – direktorica komercijale, voditeljica proizvodnje, voditeljica financija i računovodstva, voditeljica nabave, voditeljica kvalitete, voditeljica logistike, djelatnice odjela prodaje, tehnologinje grafičke, tehnološke i operativne pripreme, planerke proizvodnje.

Osim toga, u proizvodnji na poslovima dorade koji obuhvaćaju pakiranje, otpremanje i kontrolu kvalitetu od ukupnog broja zaposlenih 30% su žene.

Tako velik postotak žena dokaz je da grafička industrija već odavno nije rezervirana samo za muškarce i da se žene odlično snalaze u toj branši.

Najveći dio projekta „Certifikacija u službi povećanja konkurentnosti proizvodnje etiketa i ambalaže“ implementirate su žene. One su predložile mnoge nove ideje kroz čiju primjenu su poboljšani i unaprijeđeni već postojeći procesi,  i time podigle kvalitetu proizvoda.

Uz zalaganje i doprinos Reprintovih djelatnica, neovisno o pozicijama na kojima rade, temelji se daljnji rast i razvoj u budućnosti.