EU potpora

POTPORA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ;

EU projekt: Certifikacija u službi povećanja konkurentnosti proizvodnje etiketa i ambalaže

Kratki opis projekta: Dana 08.01.2019. poduzeće TISKARA REPRINT d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Certifikacija u službi povećanja konkurentnosti proizvodnje etiketa i ambalaže“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.14.0096. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Uvođenjem certifikata iso 12647-2 poduzeće će osigurati učikoviti proizvodni proces te će se ostvariti mogućnost sudjelovanja na raziičitim natječajima i javnim nabavama na inozemnom tržištu. Uvođenjem certifikata EN 15593:2008 će se osigurati sustavan pristup radi dokazivanja sigurnosti proizvoda i kontrole proizvodnje. Implementacijom certfikata će se standardizirati proces proizvodnje, povećati prihodi, izvoz te konkurentnost poduzeća na tržištu.

Ciljevi projekta: Cijevi projekta su pribavljanje i implementacija certifikata ISO 12647-2 Process Standard Offset i certifikata EN 15593:2008 Ambalaža- Upravljanje higijenom u proizvodnji ambalaže za hranu čime će se osigurati rast konkurentnosti i dokazati kvaliteta proizvodnje poduzeća, osigurati učikovitiji proizvodni proces te povećati tržišni udio na domaće mi inozemnom tržištu.

 Očekivani rezultati projekta:

  • pribavljanje i implementacija certifikata ISO 12647-2 Process Standard Offset
  • pribavljanje i implementacija EN 15593:2008 Ambalaža- Upravljanje higijenom
  • povećanje prihoda od prodaje
  • povećanje prihoda od izvoza
  • povećanje konkurentnosti tržišnog udjela na domaćem i inozemnom tržištu zahvaljujući uvedenim certifikatima

Ukupna vrijednost projekta: 339.639,50 HRK

EU sufinanciranje projekta: 178.213,10 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 19. prosinca 2018. – 19. prosinca 2019.

Kontakt osoba za više informacija: Darijo Klemar, darijo.klemar@tiskara-reprint.hr , + 385 1 2025 212

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr  i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/uvodenje-sustava-upravljanja-poslovnim-procesima-i-kvalitetom-iso-i-slicne-norme/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Tiskara Reprint d.o.o.

euthumbfond_eu2

 

 

 

 

 

Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj