EU potpora IKT2

EU projekt: Optimiziranje poslovnih procesa u proizvodnji etiketa i ambalaže
(POTPORA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ)

Kratki opis projekta: Dana 09.12.2019. poduzeće Tiskara Reprint d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2”, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.19.0356. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskog fonda za regionalni razvoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Temeljem projekta poduzeće će uvesti ERP poslovni softver za upravljanje poslovnim procesima, softver za grafičku pripremu proizvodnje i drugu IKT tehnologiju kojom će se riješiti ključni problem potrebe za integracijom svih poslovnih funkcija i rast konkurentnosti u cjelokupnom poslovanju.

Ciljevi projekta: Ciljevi projekta su rast konkurentnosti poduzeća, poboljšanje organizacije procesa i povećanje učinkovitosti djelatnika, rast broja zaposlenih, povećanje prihoda i izvoza, povećanje sveukupne učinkovitosti poduzeća, automatizacija procesa te poboljšanje interakcije s kupcima i dobavljačima pomoću IKT tehnologija.

 Očekivani rezultati projekta:

  • Porast broja zaposlenih kroz otvaranje 2 nova radna mjesta
  • Unapređenje poslovnih procesa
  • Porast prihoda od prodaje

Ukupna vrijednost projekta: 1.916.416,23 HRK

EU sufinanciranje projekta: 999.999.65 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 14. listopada 2019. do 14. travnja 2021.

Kontakt osoba za više informacija: Darijo Klemar, darijo.klemar@tiskara-reprint.hr , + 385 1 2025 212

www.strukturnifondovi.hr i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poboljsanje-konkurentnosti-i-ucinkovitosti-msp-a-kroz-informacijske-i-komunikacijske-tehnologije-ikt-2/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Tiskara Reprint d.o.o.

euthumbfond_eu2

 

 

 

 

 

Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj