Poboljšanje energetske učinkovitosti poduzeća Tiskara Reprint d.o.o. uvođenjem obnovljivih izvora energije

Sufinancirano iz EU sustava trgovanja emisijama (Modernizacijski fond)
EU ETS ubrzava tranziciju prema klimatskoj neutralnosti

Naziv projekta: Poboljšanje energetske učinkovitosti poduzeća Tiskara Reprint d.o.o. uvođenjem obnovljivih izvora energije

Kratki opis projekta:

Provedbom projekta planira se izgradnja Fotonaponske elektrane na lokaciji Rimski put 11E, 10360 Sesvete. Provedbom projekta se očekuje da će se instalirati dodatna snaga za proizvodnju električne energije iz OIE u iznosu od 274,59 kWp što će omogućiti da se iz fotonaponske elektrane ostvari minimalna godišnja proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u iznosu od 269,10 MWh/god. Iz navedenog razloga će referenta godišnja potrošnja isporučene električne energije na lokaciji provedbe projekta u iznosu od 1.032,75 MWh/god biti umanjena minimalno za 26,06%.

Završetkom provedbe Projekta se očekuje da će se ostvariti smanjenje emisija CO2 u minimalnom iznosu od 42,79 tCO2/god odnosno smanjenje od minimalno 26,06% u odnosu na stanje prije provedbe projekta. Završetkom provedbe Projekta odnosno od kraja životnog vijeka ulaganja se očekuje da će kumulativna ušteda isporučene energije iznositi 4.157,83 MWh odnosno da će kumulativna ušteda emisije stakleničkih plinova iznositi 661,10 tCO2.

Ukupna vrijednost projekta: 185.458,00 €

Iznos EU potpore: 111.034,80 €

Razdoblje provedbe projekta: 19.06.2023. – 19.06.2025.

Kontakt osoba za više informacija: Darijo Klemar, e-mail: darijo.klemar@tiskara-reprint.hr, tel: + 385 1 230 0200

FeaturedImageFINAL copy