Ulaganje u dugotrajnu imovinu

Naziv projekta: Ulaganje u dugotrajnu imovinu s ciljem postizanja efikasnosti poslovnih procesa Tiskare Reprint d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kratki opis projekta: Dana 10.11.2021. poduzeće Tiskara Reprint d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Ulaganje u dugotrajnu imovinu s ciljem postizanja efikasnosti poslovnih procesa Tiskare Reprint d.o.o.“, referentna oznaka ugovora KK.11.1.1.01.0358. Provedba projekta sufinancirana je putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”.

Poduzeće Tiskara Reprint jedno je od vodećih tiskara u regiji specijaliziranih za proizvodnju etiketa i ambalaže. S ciljem daljnjeg napredovanja, poduzeće se odlučilo za proširenje aktivnosti na postojećim inozemnim tržištima, domaćem tržištu i također za proboj na nova tržišta Maroka, Konga, Kameruna i Angole. Poduzeće je godinama bilo jedno od predvodnika inovacija u pogledu proizvodnje etiketa i ambalaže te su potrebna intenzivna kapitalna ulaganja kako bi to bilo i dalje. Kako bi poduzeće zadržalo konkurentnost i dalje poboljšalo prodajne rezultate, ono mora pratiti tehnološke trendove i konstantno ulagati u digitalizaciju poslovanja.

Ciljevi projekta: Provedba projekta će omogućiti rast prihoda od prodaje i rast prihoda od izvoza. Ulaganjem u strojeve koji su energetski i ekološki učinkovitiji doći će do smanjenja fizičkog otpada proizvodnog procesa i do smanjenja utroška električne energije u proizvodnom procesu. Projektom će doći i do povećanja proizvodnih kapaciteta, čime će se moći odgovoriti na sve mnogobrojnije i različitije zahtjeve kupaca. Ulaganjem će doći i do zapošljavanja novih radnika, te do povećanja znanja i kompetencija dosadašnjih zaposlenika, što će dodatno utjecati na rast poduzeća. Projektom će se doći i do porasta prihoda od prodaje u inozemstvu, te će se poslovanje proširiti na nova tržišta, poput Maroka, Konga, Kameruna i Angole. Poduzeće je godinama bilo jedno od predvodnika inovacija u pogledu proizvodnje tiskarskih proizvoda poput etiketa i ambalaže te su potrebna intenzivna kapitalna ulaganja kako bi to bilo i dalje. Proizvodi tiskarske industrije moraju biti personalizirani i u skladu s potrebama i zahtjevima kupaca.

Očekivani rezultati projekta:

  • Rast prihoda od prodaje
  • Rast prihoda od prodaje u inozemstvu
  • Smanjenje otpada u procesu proizvodnje
  • Ušteda utrošene energije u proizvodnom procesu
  • Otvaranje novih radnih mjesta
  • Širenje na nova tržišta uslijed povećanja efikasnosti poslovnih procesa
  • Jačanje tehnoloških znanja i educiranje ljudskih potencijala
  • Povećanje proizvodne efikasnosti kroz digitalizaciju procesa

Ukupna vrijednost projekta: 3.715.123,69 €

EU sufinanciranje projekta: 995.420,88 €

Razdoblje provedbe projekta: 13.11.2021. do 13.09.2023.

Kontakt osoba za više informacija: Darijo Klemar, e-mail: darijo.klemar@tiskara-reprint.hr, tel: + 385 1 230 0200

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr  i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-konkurentnosti-poduzeca-ulaganjima-u-digitalnu-i-zelenu-tranziciju/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Tiskara Reprint d.o.o.

euthumbfond_eu2

 

 

 

 

 

Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj